Màster propi de composició de bandes sonores i música per a mitjans audiovisuals

Màster Composició de bandes sonores i música per a mitjans audiovisuals ESMUC
Crèdits ECTS 60
Places disponibles 15
Calendari Octubre 2020 - juny 2021
Horari De dilluns a divendres, de 18h a 20h.
Idioma de docència Català, castellà
Preu crèdit 111,12 €

 

ADAPTACIÓ DEL MÀSTER AL COVID-19 

Per tal de garantir la totalitat de la docència programada, facilitar-ne l’accés i reduir la necessitat de mobilitat dels inscrits, el curs 2020-2021 aquest màster s’impartirà de forma semi presencial, amb classes online el primer trimestre, prorrogable en funció de l’evolució de la situació, i la resta de mesos en format presencial. 

En conseqüència, el calendari del programa també s’adaptarà per tal que les assignatures i continguts més pràctics o que requereixen equipament institucional es concentrin en el període d’impartició presencial, així com la realització del projecte final. 

 

La música per a imatge beu de la música escènica (òpera, musicals, teatre, ballet...), del cinema i la televisió, impregna el món de la publicitat i, més recentment, dels videojocs, els videoclips i internet. La complexitat i aprofundiment necessaris per cobrir aquesta varietat d'elements i aproximacions musicals i sonores als diferents formats de la imatge requereix d’un programa formatiu exclusiu i altament especialitzat com el que aquest curs ofereix.