Contingut i programa

 

Mòduls i assignatures

ECTS

Pedagogia sistemàtica i fonamentació educativa  
Cap a una Nova Pedagogia Musical 4
Bases Psicoeducatives de l'Educació Musical 4
Pedagogia aplicada (Didàctica)  
Diseño de Programas para la Enseñanza Musical 6
Avaluació dels Aprenentatges de l'Alumnat 4
Integració del Corporal en la Didàctica de la Música 4
Pedagogia aplicada (Organització i gestió educatives)  
Nous Recursos Tecnològics per a la Formació 4
Anàlisi d'Institucions i Organitzacions Educatives 4
Pedagogia aplicada (Orientació i tutoria)  
Grups de Treball, Comunitat i Lideratge Docent 6
Tutoria i Orientació Personal i Professional 6
Tutoria i Orientació Acadèmica: Recursos de Musicoteràpia per a la Diagnosi 2
Innovació, investigació i desenvolupament professional  
Innovació, Investigació-Acció i Desenvolupament Professional 6
Treball Fi de Màster 10
TOTAL 60