Programa

El musicoterapeuta ha d'estar preparat per atendre les persones –ja siguin infants, joves, adults o persones grans– amb algun tipus de necessitat. Els seus àmbits d'intervenció són els de l'Educació, la Salut Mental, la Medicina i la Geriatria, en institucions o en la comunitat. En tots ells, les competències necessàries d'un musicoterapeuta professional es situen en tres àrees:

  • Musical
  • Clínica
  • Musicoterapèutica 

Consulteu les competències en cadascun d'aquests àmbits.

 

Mòduls i assignatures

Pràctiques

'Un matí d'orquestra a l'Auditori'1

Fotografia cedida per Apropa Cultura de l'activitat 'Un matí d'orquestra a l'Auditori'

Musicoteràpia a l'hospital. Associació Ressò

Musicoteràpia a l'hospital. Associació Ressò