Preinscripció i matrícula

Els criteris per a l’admissió de candidats són:

  • Nivell musical, que hauran d’acreditar en una prova d’accés presencial, o mitjançant un enregistrament d’àudio/vídeo.
  • Proposta de projecte final, i la seva coherència amb el pla d’estudis al qual s'aspira accedir.