Professorat

Directora acadèmic Dra. Melissa Mercadal
Coordinadors d'especialitats

Jordi Camell (piano)

Feliu Gasull (guitarra)

Melissa Mercadal (veu)

Ramon Torramilans (instruments orquestrals)

Professorat d'instrument

Piano: Xavier Barbeta, Jordi Camell, Vladislav Bronewetzky, Denis Lossev, Jean François Dichamp, Dr.Jordi Masó, Adolf Pla, Pierre Réach, Dr. Rafael Salinas.

Orgue: Oscar Candendo

Guitarra: Dr.Àlex Garrobé, Laura, Young, Xavier Díaz Latorre.

VeuMireia Pintó, Francesc Garrigosa, Enedina Lloris, Assumpta Mateu, Margarida Natividade.

Instruments orquestrals:

Professorat d'assignatures teòriques

Dr. Enric Guaus, Dr. Rubén López Cano, Dr. Rafael Salinas, Karst de Jong, Dr..Joan Gay, Alan Branch, Mireia Mora, Margarida Barbal, Dr. Joan Grimalt, Dr. Fèlix Pastor, Manel Rodeiro,Paul Poletti, , Xavier Fina, Núria SempereImma Grimalt, Joan Oller.