Guia del préstec per activitats

FotosEspais
Us aconsellem que llegiu la guia del préstec intern abans de realitzar la petició
Descripció Guia del préstec per activitats
Que es ? El préstec per activitats  és el servei  que ofereix el parc d'instruments per utilitzar l'instrumental que forma part de l'equipament d'un aula o esta dins del sistema de préstec intern i que per  activitats es necessari utilitzar-lo i per tant que deixi de fer la seva funció.
Usuaris Els usuaris en seran els Professors de l'ESMUC i el Servei de Producció.
Responsable El responsable serà el Servei de Producció o el professor corresponent. 
  Abans de l'activitat
Terminis Cal introduir les necessitats  a l'aplicatiu d'activitats dues setmanes abans de l'activitat.
Cost En el cas de que la petició tingui associada un cost, caldrà instroduir-lo a l'aplicatiu per que superi l'aprovació de recursos econòmics
Es poden treure els instruments de l'escola ?

El recinte  de l’Escola Superior de Música de Catalunya  disposa d’un equipament instrumental que només podrà ésser extret de la seva residència (Aula) amb l’autorització del Parc d’Instruments per tal de no afectar al desenvolupament de l’activitat acadèmica.

Sota cap concepte es podran treure els instruments de l'Escola sense l'autorització del document de seguretat perimetral 

Tindrà un tracte especial aquell equipament instrumental  que s’englobi dins el marc dels acords de funcionament  que son les guies instrumetnals per facilitar l’estudi als grups instrumentals logísticament més complicats.

Ajust tècnic associat

S'especificarà quin tipus d'ajust tècnic es necessita : (afinació, canvi de membranes, piano preparat ...) amb l' informació complerta per que el tècnic pugui realitzar l'operació (diapasó, temperament, tipus de membranes)

Si l'ajust tècnic es realitza el mateix dia de l'activitat, caldrà preveure en la reserva d'espais on es realitzi l'activitat, temps suficient per a realitzar l'ajust (afinacions piano 1h:30, afinacions clavicèmbals, fortepianos i clavicordi : 1h, per altres ajustos cal consultar al parc d'instruments)

  Durant l'activitat
Recollida El músic recollirà els instruments de l'espai de residència de l'instrument o de l'espai indicat. El responsable vetllarà per que això es compleixi.
Manipulació  El responsable garantirà que les persones que manipulen els instruments pertanyen a un d'aquests col·lectius (Servei de producció, Servei del Parc d'instruments, Professors autoritzats o Estudiants autoritzats)
Incidents En cas de qualsevol incident, el responsable serà l'encarregat d'informar al parc d'instruments i descriure detalladament el que ha succeït a efectes de comunicació amb l'asseguradora. No es manipularà l'instrument si no és estrictament necessari per la seguretat del mateix.
Retorn El músic retornarà els instruments a  l'espai indicat.El responsable vetllarà per que això es compleixi.
  Després de l'activitat
  El parc d'instruments revisarà el material.