Préstec per activitats

A118B
Les peticions d'instruments és el servei  que ofereix el parc d'instruments per utilitzar l'instrumental que forma part de l'equipament d'un aula o esta dins del sistema de préstec intern i que per activitats puntuals es necessari utilitzar-lo i per tant que deixi de fer la seva funció en aquest espai.

Guia del préstec per activitats

FotosEspais
Us aconsellem que llegiu la guia del préstec intern abans de realitzar la petició