Manteniment dels instruments de corda

El Parc d'instruments compta amb l'assesorament tècnic de la Luthier Anna Andreu i l'Arqueter Gerard Díaz . S'ocupen del manteniment dels següents instruments :

Arpa 2
Arpa Històrica 5
Arquet Contrabaix 10
Arquet Contrabaix Històric 2
Arquet de Viola 2
Arquet Viola de Gamba 7
Arquet Viola Històric 3
Arquet Violí 3
Arquet Violí Fibra de Carboni 1
Arquet Violí Històric 10
Arquet Violoncel 3
Arquet Violoncel Històric 4
Arquet Violone Històric 2
Contrabaix 11
Contrabaix Històric 1
Guitarra 3
Guitarra Històrica 1
Llaüd 2
Tiorba 2
Viella d'arc 4
Viola 2
Viola de Gamba 7
Viola de mà 2
Viola històrica 1
Violí 2
Violí històric 1
Violoncel 4
Violoncel Històric 3
Violone 1
Normativa  
Intervencions  
Estadística  
Contracte