Manteniment del clavicordi, els clavicèmbals i els fortepianos

El Parc d'instruments compta amb l'assessorament del tècnic de Pianos Robert Jaumandreu, especialitzat en clavicèmbals, fortepianos i clavicordi. Col·laborador habitual del Museu de la Música.

Portada_ManenimentClavicemb

Guía d'utilització dels clavicèmbals, fortepianos i clavicordi i les aules on resideixen (NCFC)

A110A
Les normatives d'utilització dels instruments a les seves aules, regulen l'accés a aquests instruments, la forma en que s'han de manipular  i tot allò relacionat amb la coordinació del seu ús. S'acorden entre el parc d'instruments, els tècnics i el professorat responsable.