Manteniment dels pianos moderns i la celesta

11060000091
El Manteniment de pianos moderns i celesta es responsable de l’ajust, la reparació i restauració dels més de 80 pianos i la celesta de l’Escola Superior de Música de Catalunya 

Tècnic Pianos

CarlesHorvath

Carles Horvath 

Cap tècnic de Jorquera Pianos. Tècnic de concerts des de 1999. Restaurador de Pianos verticals i de cua. Format a Steinway & Sons Hamburg. 

Guia d'utilització dels pianos

S004H
Les guíes d'utilització dels instruments a les seves aules, regulen l'accés a aquests instruments, la forma en que s'han de manipular  i tot allò relacionat amb la coordinació del seu ús. S'acorden entre el parc d'instruments, els tècnics i el professorat responsable.