Manteniment dels instruments de vent

102450_7-10
   
El manteniment correctiu dels instruments de vent es dedica a resoldre les problemàtiques sorgides per l'ús intensiu i garantir el seu bon funcionament així com assegurar la seva bona conservació tant estètica com tècnica.    

El Manteniment dels instruments de vent a nivell correctiu es divideix en 3 tipus d'intervenció : 

Intervenció d'ajust : Són intervencions que es realitzen al taller de l'ESMUC durant les sessions mensuals amb la presència del tècnic a l'Escola. 

Intervenció de reglatge : Intervencions de llarga durada que requereixen el desmuntatge de l'instrument i poden ser realitzades pels tallers dels constructors o fabricants.(Es requereix la participació del professor com a guía per comprovar el bon funcionament de l'instrument)

Operacions de neteja, oliats i engreixats : Per a garantir el bon funcionament de l'instrument i depen de la seva tipologia.

La resta de problemàtiques produïdes per incidents com són els cops, trencaments i que no són estrictament relacionades amb el seu ús es tracten de manera separada

Mes Dia Horari Mes Dia Horari
Gener     Juilol    
Febrer     Agost    
Març      Setembre    
Abril     Octubre    
Maig     Novembre    
Juny     Desembre    

Tècnic instruments de vent

JordiSalavert

Jordi Salavert

Tècnic acreditat per Malden School of Musical, instruments repair, País de Gal.les

Manteniment de vent-fusta

102450_7-10
El manteniment de vent fusta s'encarrega dels instruments com la flauta, el fagot, l'Oboè, el Clarinet i el Saxòfon , els seus equivalents històrics i els tradicionals

Manteniment de vent-metall

1023000004
El manteniment de vent metall s'encarrega dels instruments com la trompa, el trombó, la trompeta, la tuba i el bombardí, els seus equivalents històrics i els tradicionals.