Manteniment dels instruments de percussió

A402A
El Parc d'instruments compta amb l'assessorament tècnic de Jordi Fontanet de Sforzando percussion

Tècnic Percussió

JordiFontanet

Jordi Fontanet

Cap tècnic de Sforzando percussions. Fabricació i manteniment d'instruments de percussió i baquetes. 

Guía d'espais amb percussió CiC

A316A
Les guíes d'utilització dels instruments a les seves aules, regulen l'accés a aquests instruments, la forma en que s'han de manipular  i tot allò relacionat amb la coordinació del seu ús. S'acorden entre el parc d'instruments, els tècnics i el professorat responsable.