Fitxa Intervenció tècnica (FIT)

ACTIVITAT  
Lloc i adreça  
Data d'intervenció  
Hora d'intervenció  
Espai  
Contacte i telèfon mòbil per al tècnic  
EMPRESA DE MANTENIMENT
Nom empresa   
Nom i telèfon mòbil tècnic  
PA  
Dades de facturació de l'empresa si es factura directament  
DADES PER L'AJUST 
Temperament en cas d'afinació  
Diapasó en cas d'afinació  
Altres intervencions  
INDICACIONS SEGURETAT 
Matricula del vehicle   
Altres  
INSTRUMENTS AFECTATS
Llistat d'instruments amb codi