Manteniment Pianos

11060000091
El Parc d'instruments compta amb l'assessorament de Jorquera Pianos, servei oficial d'Steinway amb la presència del Cap del seu taller, en Carles Horvath. 

Tècnic Pianos

CarlesHorvath

Carles Horvath 

Cap tècnic de Jorquera Pianos. Tècnic de concerts des de 1999. Restaurador de Pianos verticals i de cua. Format a Steinway & Sons Hamburg. 

Guia d'utilització dels pianos

S004H
Les guíes d'utilització dels instruments a les seves aules, regulen l'accés a aquests instruments, la forma en que s'han de manipular  i tot allò relacionat amb la coordinació del seu ús. S'acorden entre el parc d'instruments, els tècnics i el professorat responsable.