Control del clima

El parc d'instruments s'ocupa de vetllar per la conservació de tot el patrimoni instrumental de l'ESMUC. 

Aquests  instruments es veuen afectats per les condicions climàtiques dels espais on resideixen i bàsicament per dos factors  : la variació de temperatura i  variació d'humitat així com els límits establerts per aquest dos magnituds físiques establertes habitualment en 25>T>20 i 60>H>50 respectivament que cumpleixen els requisits de confort establerts en la guía d'estalvi i eficiència energètica realitzada per l'Iinstitut Català d'Energia.

Estiu Hivern
Temperatura : 25 ± 1 ºC Temperatura : 20 ± 1 ºC
Humitat relativa = 50% ± 5% = 50% ± 5% Humitat relativa = 50% ± 5%
FW_banner_meteo
Consulta el temps a Barcelona aquí

La variació d'aquests paràmetres de forma continuada i la manca de respecte als límits establerts, pot afectar a l'estabilitat esturctural dels intruments produïnt esquerdes, pèrdua de consitència dels mobles, deteriorament de les coles utilitzades, aparició d'insectes i l'augment d'actuacions d'ajust i manteniment per part dels tècnics. També un entorpiment en el desenvolupament de les classes, ja que l'instrument mai està en els seves condicins òptimes. Escurçament de la seva vida útil. Aquesta problemàtica l'anomenem estrès climàtic.

L'esmuc ha establert dos nivells de control. Un primer sistema que controla tot l'edifici i que garanteix els paràmetres bàsics de confort de les persones i els límits de conservació de l'instrument i un segon (TESTO-Saveris)que fa un seguiment precís dels espais on resideixen els instruments més sensibles a l'estres climàtic.

ESMUC Aules on es realitza el seguiment
A110 Conjunt Música Antiga 440/415
A111 Conjunt Música Clàssica
A201 Conjunt Música Antiga 440 Igual
A202 Clavicèmbal
A203 Clavicèmbal
A204 Estudi Fortepinao
A205 Estudi Clavicèmbal
A206 Arpa MA/CiC
A207 Fortepiano
A208 Clavicèmbal
A309 Aula de Cor
A310 Aula d'Orquestra
A311 Aula de l'Orgue
A402 Percussió 8 / Conjunt
B204 Parc d'instruments