Fitxes del catàleg

Les fitxes del catàleg serveixen per endreçar la informació més rellevant de l'instrument i es van confeccionant gràcies a la col·laboració dels tècnics, professor i estudiants.