Inventari i Catàleg

El catàleg del Parc d'instruments és l'inventari de tot l'equipament instrumental propietat de l'ESMUC juntament amb aquells instruments que han estat cedits per per Privats o institucions o aquells que han estat fruit de la col·laboració amb empreses del sector.

Fitxes del catàleg

Les fitxes del catàleg serveixen per endreçar la informació més rellevant de l'instrument i es van confeccionant gràcies a la col·laboració dels tècnics, professor i estudiants.

Catàleg

Benvinguts al Catàleg del Parc d'instruments

Model d'inventari i etiquetatge

Els instruments de l’Escola s'inventaríen mitjançant una etiqueta que conté un codi de 10 dígits amb el logotip de l’Escola Superior de Música de Catalunya.

Instruments perduts

10255000009
Servei per a publicar o cerca instruments perduts o localitzats.