Inventari i Catàleg

El catàleg del Parc d'instruments és l'inventari de tot l'equipament instrumental propietat de l'ESMUC juntament amb aquells instruments que han estat cedits per per Privats o institucions o aquells que han estat fruit de la col·laboració amb empreses del sector.

Aerofons
Cordofons
Idiofons
Membranofons
Electrofòns

Model d'inventari

Els instruments de l’Escola es s'inventaríen mitjançant una etiqueta que conté un codi de 10 dígits amb el logotip de l’Escola Superior de Música de Catalunya.