Treball de Recerca per a la creació d'una Escola Tècnica dels Instruments Musicals (ETIM)

CFTAIM

L'objectiu principal del treball de recerca és la creació d'una escola tècnica d'instruments musicals per tal de integra-hi estudis de construcció, ajust, conservació, restauració i reparació dels instruments musicals promovent la recerca. 

Elaboració d'una proposta d'ordenació d'aquests formacions i els seus plans d'estudis mitjançant un cicle formatiu de grau superior de l'àmbit tecnològic i un post grau.