Tècniques aplicades als instruments musicals

El contacte entre els intèrprets i els tècnics dels instruments musicals és essencial per aconseguir que el nostre instrument tingui el millor so, respongui a les nostres demandes artístiques i no sigui una limitació per la nostra tècnica interpretativa. 

Aquest curs pretén apropar al músic amb el tècnic dotant-lo de competències d'ajust, reparació, restauració i conservació dissenyades per que estiguin al seu abast treballant sobre el seu propi instrument i la diversitat instrumental de l'ESMUC. Al finalitzar el curs disposaràs de les eines i els recursos adequats per orientar la teva carrera vers les professions relacionades amb la tecnología de l'instrument musical mitjançant el contacte permanent amb tècnics, constructors i fabricants.

Objectiu :  L'Objectiu del curs de formació continuada en Tècniques aplicades als instruments musicals  és dotar de recursos i competències a nivell tècnic per al manteniment preventiu i correctiu de l'instrument i aprofundir el coneixement en les professions tecnològiques dels instruments musicals.

Durada : 30 hores

Calendari 

  • 1r Quadrimestre : De l'1 d'octubre al 19 de desembre del 2020
  • 2on Quadrimestre : Del 23 de gener al 13 de juny del 2020

Dies i horari : [A concretar]

Places : 2-3 per grup d'instruments

Preu : 1.500 €

Destinataris : S'adreça a principalment a intèrprets, estudiants de títol superior i màster de les modalitats instrumentals, graduats així com professorat de música, i professionals del sector de l'instrument en general. 

Està integrat dins el pla de formació de les treballadores i treballadors de l'ESMUC

Espais : Aula col·lectiva, Taller del Parc d'instruments, Taller d'electrònica, Tallers externs i aules instrumentals diverses

Requisits : Estudis de música a nivell de grau professional o superior i professionals del sector dels instruments musicals

Departaments interpretatius : Música Antiga, Clàssica i contemporània, Musica Tradicional i Jazz i Música Moderna

Coordina : El Parc d'instruments de l'ESMUC

Informació : aflotats@esmuc.cat Preinscripció i reserva de plaça

Cursos per agrupacions de modalitats instrumentals

Agrupació de modalitats instrumentals Q Modalitats instrumentals (*) Professorat unitat tècnica Professorat unitat interpretativa
Percussió  1er Percussió, Bateria, equivalents històrics i instruments tradicionals    
Vent Fusta  1er Flauta, Fagot, Oboè, Clarinet i Saxòfon, equivalents històrics i instruments tradicionals    
Vent Metall 2on Trompa, Trombó, Trompeta, Tuba i Bombardí, equivalents històrics i instruments tradicionals    
Instruments històrics de teclat i orgue 1er Clavicèmbal, Fortepiano, Clavicordi i orgue    
Piano modern 2on Piano modern    
Corda fregada 1er Violí, Viola, Violoncel i Contrabaix, equivalents històrics i instruments tradicionals    
Corda polsada 2on Guitarra, arpa, equivalents històrics i instruments tradicionals    
Electrònics i electrificats 2on Guitarra elèctrica, baix elèctric, teclats i  sintetitzadors    

(*) El curs s'orientarà cap a les modalitats d'instrument principal dels interpretes matriculats per tal de garantir l'aprofitament de les sessions.

Competències

Competències transversals de totes les modalitats instrumentals.

Competències d'ajust, reparació, restauració i conservació dissenyades per que estiguin a l'abast de l'intèrpret treballant sobre el seu propi instrument i la diversitat instrumental de l'ESMUC.

Disposar d'eines i els recursos adequats per orientar-se vers les professions relacionades amb la tecnología de l'instrument musical mitjançant el contacte permanent amb tècnics, constructors i fabricants.

Competències de la unitat tècnica. (80% = 20% conceptual + 60% pràctic)

Les competències de la unitat tècnic seran impartides per tècnics d'instruments musicals de prestigi i que col·laboren amb el Parc d'instruments de l'ESMUC

  • Manteniment correctiu : Operacions bàsiques de reparació i restauració dels instruments musicals per a un intèrpret.
  • Manteniment preventiu : Competències per l'aplicació de mesures de caràcter preventiu per evitar l'estrés climàtic, l'aparició de plagues, un correcte moviment i transport, la protecció, la neteja i higiene així com les cobertures necessàries a nivell d'assegurances instrumentals.
  • Desenvolupament de competències bàsiques en l'ajust dels instruments per a garantir el seu correcte funcionament durant l'interpretació
  • Coneixement de recursos necessaris com les eines, els materials i els productes per al desenvolupament dels manteniments preventius i correctius. 

Competències de la unitat interpretativa (20% = 10% conceptual + 10% pràctic)

  • Les competències de la unitat interpretativa seran impartides per professors d'instruments de l'ESMUC.
  • Recursos i tècniques interpretatives per al bon funcionament de l'instrument abans, durant i després de l'interpretació.
  • Elements de valor i criteris per a la selecció d'un instrument.
  • Coneixement del teu propi instrument, la diversitat de models i fabricants, els seus complements, recanvis i accessoris.