Formació continuada en manteniment, reparació i ajust d'instruments musicals per a intèrprets

El contacte entre els intèrprets i els tècnics dels instruments musicals és essencial per aconseguir que el nostre instrument tingui el millor so, respongui a les nostres demandes artístiques i no sigui una limitació per la nostra tècnica interpretativa. 

Aquest curs pretén apropar al músic amb el tècnic dotant-lo de competències d'ajust, reparació, restauració i conservació dissenyades per que estiguin al seu abast treballant sobre el seu propi instrument i la diversitat instrumental de l'ESMUC. Al finalitzar el curs disposaràs de les eines i els recursos adequats per orientar la teva carrera vers les professions relacionades amb la tecnología de l'instrument musical mitjançant el contacte permanent amb tècnics, constructors i fabricants.

Objectiu :  L'Objectiu del curs de formació continuada en Tècniques aplicades als instruments musicals  és dotar de recursos i competències a nivell tècnic per al manteniment preventiu i correctiu de l'instrument i aprofundir el coneixement en les professions tecnològiques dels instruments musicals.

Durada : 30 hores

Calendari 

 • 1r Quadrimestre : De l'1 d'octubre al 19 de desembre del 2020
 • 2on Quadrimestre : Del 23 de gener al 13 de juny del 2020

Dies i horari : [A concretar]

Places : 2 per agrupació d'instruments

Equipament : Instrument propi, eines, productes, complements, recanvis i bata de laboratori.

Preu : 1.500 €

Destinataris : S'adreça a principalment a intèrprets i professionals del sector de l'instrument en general.  Professorat d'instrument, estudiants de grau professional, grau superior, màster i graduats.

Està integrat dins el pla de formació de les treballadores i treballadors de l'ESMUC

Espais : Aula col·lectiva, Taller del Parc d'instruments, Taller d'electrònica, Tallers externs, Fàbriques, Museu de la Música, Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya i aules instrumentals diverses.

Requisits : Estudis de música, grau professional, grau superior o professionals del sector dels instruments musicals 

Departaments interpretatius : Música Antiga, Clàssica i contemporània, Musica Tradicional i Jazz i Música Moderna

Coordina : El Parc d'instruments de l'ESMUC

Informació : aflotats@esmuc.cat Preinscripció i reserva de plaça

Cursos per agrupacions de modalitats instrumentals

Agrupació de modalitats instrumentals Q Modalitats instrumentals (*) Professorat unitat tècnica Professorat unitat interpretativa
Formació continuada en manteniment, reparació i ajust d'instruments de percussió    Percussió, Bateria, equivalents històrics i instruments tradicionals  Jordi Fontanet Ramon Torramilans (Percussió), Jo Krause (Bateria)
Formació continuada en manteniment, reparació i ajust d'instruments de vent fusta    Fagot, Oboè, Clarinet, Saxòfon i flauta, equivalents històrics i instruments tradicionals  Jordi salavert Josep Borràs (Fagot), Xavier Blanch (Oboè), , Xavier Castillo (Clarinet), Xavier Figuerola (Saxo), Montserrat Gascón (Fauta)
Formació continuada en manteniment, reparació i ajust d'instruments de vent metall   Trompa i Tuba (Cònic, pistons, cilindre), Trompeta i Trombó (No cònic, pistons i vara) , equivalents històrics i instruments tradicionals  Pendent  Javier Bonet (Trompa), Pablo Manuel fernandez (Tuba), Mireia Farrés (Trompeta), Daniel Perpiñan (Trombó)
Formació continuada en manteniment, reparació i ajust d'instruments històrics de teclat i orgue   Clavicèmbal, Clavicordi i orgue  Ignacio Bidart  Eduard Martínez (Clavicèmbal), Javier Artigas (Orgue)
Formació continuada en manteniment, reparació i ajust de pianos moderns i fortepianos   Piano modern i fortepiano  Carles Horvath  Cristina Eclápez (Piano i fortepiano)
Formació continuada en manteniment, reparació i ajust d'instruments de corda fregada   Violí i Viola, Violoncel i Contrabaix, equivalents històrics i instruments tradicionals  Anna Andreu  Alba Roca (Violí i viola), Cristoforo Pestalozzi (Violoncel), Javier Puertas (Contrabaix)
Formació continuada en manteniment, reparació i ajust d'instruments de corda polsada   Guitarra, equivalents històrics i instruments tradicionals  Joan Pellissa  Xavier Coll (Guitarra)
Formació continuada en manteniment, reparació i ajust d'instruments electrònics i electrificats   Guitarra elèctrica, baix elèctric, teclats i  sintetitzadors    Joan Santmartí /Guitarra elèctrica), Pep Pérez Cuqurella (Baix elèctric), Xavier Ibañez (Teclats)

(*) El curs s'orientarà cap a les modalitats d'instrument principal dels interpretes matriculats per tal de garantir l'aprofitament de les sessions.

Competències

Competències transversals de totes les modalitats instrumentals.

Competències d'ajust, reparació, restauració i conservació dissenyades per que estiguin a l'abast de l'intèrpret treballant sobre el seu propi instrument i la diversitat instrumental de l'ESMUC.

Disposar d'eines i els recursos adequats per orientar-se vers les professions relacionades amb la tecnología de l'instrument musical mitjançant el contacte permanent amb tècnics, constructors i fabricants.

Competències de la unitat tècnica. (80% = 20% conceptual + 60% pràctic)

Les competències de la unitat tècnic seran impartides per tècnics d'instruments musicals de prestigi i que col·laboren amb el Parc d'instruments de l'ESMUC

 • Manteniment correctiu : Operacions bàsiques de reparació i restauració dels instruments musicals per a un intèrpret.
 • Manteniment preventiu : Competències per l'aplicació de mesures de caràcter preventiu per evitar l'estrés climàtic, l'aparició de plagues, un correcte moviment i transport, la protecció, la neteja i higiene així com les cobertures necessàries a nivell d'assegurances instrumentals.
 • Desenvolupament de competències bàsiques en l'ajust dels instruments per a garantir el seu correcte funcionament durant l'interpretació
 • Coneixement de recursos necessaris com les eines, els materials i els productes per al desenvolupament dels manteniments preventius i correctius. 

Competències de la unitat interpretativa (20% = 10% conceptual + 10% pràctic)

Les competències de la unitat interpretativa seran impartides per professors d'instruments de l'ESMUC.

 • Recursos i tècniques interpretatives per al bon funcionament de l'instrument abans, durant i després de l'interpretació.
 • Elements de valor i criteris per a la selecció d'un instrument, diversitat de models i fabricants, els seus complements, recanvis i accessoris.
 • Coneixement del teu propi instrument, avantatges i limitacions.
 • L'instrument en l'espai de concert i assaig.
 • Entorn logístic de l'instrument en la vida professional de l'interpretació. 
 • Novetats i I+D.

Entitats col·laboradores

MuseuDeLaMusica
ESCRBCC