Cursos de Manteniment i conservació.

Els cursos de Manteniment i conservació del Parc d'instruments són imprescindibles per poder utilitzar els instruments de l'ESMUC i estan organitzats en 8 àmbits tècnics : 

Àmbit tècnic Tècnic Dates Espais
Pianos Carles Horvath PENDENT PENDENT
Clavicèmbal, clavicordi i fortepianos Robert Jaumandreu Balanzó PENDENT PENDENT
Orgue Oscar Laguna PENDENT PENDENT
Instruments de percussió Jordi Fontanet PENDENT PENDENT
Instruments de corda Anna Andreu i Prats. PENDENT PENDENT
Instruments de vent César Enrique Serra Carrillo PENDENT PENDENT
Recursos administratius Marc Morera PENDENT PENDENT
Instruments electrònics Joan M. Caldés i Este PENDENT PENDENT