A320 Percussió (R)

A313A
L'Aula A320 és una aula de percussió equipada amb una marimba de 5 octaves.

Aules restringides (R)

A311A
Les aules restringides són aquelles en que l'accés està restringit a uns usuaris en concret per motius de seguretat, logística instrumental, conservació, inventari i garantia de les hores d'estudi de l' instrument. Estan excloses de la cessió d'espais.

Aules restringides de percussió

Aules  A312, A313, A316, A317, A319, A320, A321, A402
Usuaris Professors i estudiants.
Criteri d'accés (CODEX) Títol Superior de Música /Assignatura 
Percussió IP
Percussió IS
Master / Instrument
Percussió
Formació Continuada / Curs
Percussió
Control d'accés (SALTO) Targeta de proximitat
Reserva (ASSIMUT) Cal reserva

Guía d'espais amb percussió CiC

A316A
Les guíes d'utilització dels instruments a les seves aules, regulen l'accés a aquests instruments, la forma en que s'han de manipular  i tot allò relacionat amb la coordinació del seu ús. S'acorden entre el parc d'instruments, els tècnics i el professorat responsable.

EA319_A320

QR Equipament Mobiliari
A344QR
1 marimba 2 Faristols negres
1 paperera
Mida aula Mida Porta Sensor Clima
12 m2 152 cm No
A319A
A319B
A319A
Instal·lacions : Cortinatge acústic, endolls, mirall i porta amb ala.
Notes :

AVÍS ESPAIS

PER TAL QUE AQUESTS ESPAIS ESTIGUIN SEMPRE OPERATIUS ÉS NECESSARI QUE QUAN MARXEU US ASSEGUREU QUE DEIXEU TOT L'EQUIPAMENT AL SEU LLOC SEGUINT EL CRITERI DE LES FOTOGRAFIES QUE MOSTREN L'ESTAT INICIAL DE L'AULA.

RECORDEU APAGAR ELS LLUMS I ELS EQUIPS DESPRÉS DE LA CLASSE.

NO ES PERMET CONSUMIR ALIMENTS DINS LES AULES O CABINES D'ESTUDI
L'Escola disposa d'un espai específic per aquest ús a la 3a planta.

DINS LES AULES NOMÉS ES PERMET CONSUMIR AIGUA EMBOTELLADA
Assegureu-vos que l'ampolla sigui ben tancada i no la deixeu mai sobre cap instrument musical o aparell elecrtònic

L'ESCOLA NO ES FA RESPONSABLE DELS OBJECTES DEIXATS D'UN DIA PER L'ALTRE A LES AULES O CABINES D'ESTUDI.