B204 Parc

B204A
Un servei del parc d'instruments a mode de biblioteca instrumental.

Aules restringides (R)

A311A
Les aules restringides són aquelles en que l'accés està restringit a uns usuaris en concret per motius de seguretat, logística instrumental, conservació, inventari i garantia de les hores d'estudi de l' instrument. Estan excloses de la cessió d'espais.

Préstec intern

Un servei del Parc d'instruments a mode de biblioteca instrumental.

Guia del préstec intern d'instruments (PI)

Us aconsellem que llegiu la guia del préstec intern abans de donar-vos d'alta.