A203 Clavicèmbal (E)

en-construcció
L'Aula A203 està en remodelació

Aules específiques (E)

A112A
Les aules específiques són aquelles que disposen d'un equipament específic per a realitzar una determinada assignatura i per tant cal prioritzar aquest tipus d'assignatura. Les aules restringides també són específiques. Estan excloses de la cessió d'espais.

Guia dels clavicèmbals, fortepianos

A110A
Les normatives d'utilització dels instruments a les seves aules, regulen l'accés a aquests instruments, la forma en que s'han de manipular  i tot allò relacionat amb la coordinació del seu ús. S'acorden entre el parc d'instruments, els tècnics i el professorat responsable.