P2 Segona Planta

A201 Clav./Forte. (R)

A201A
L'Aula A201 és on s'imparteix l'assignatura de clavicèmbal i fortepiano.

A202 Conjunt MA (R)

A202A
L'aula A202 de s'utilitza per als conjunt de música antiga i està equipada amb un clavicèmbal i un clavicordi

A203 Arpa/clavicordi (R)

en-construcció
L'Aula A203 disposa d'un clavicordi i es realitzen les classes d'arpa històrica

A204 Clavicèmbal

A204A
L'aula A204 de Clavicèmbal de música antiga està equipada amb un clavicèmbal.

A205 Clavicèmbal

A205A
L'aula A205 està equipada amb clavicèmbal.

A206 Clavicèmbal

A206A
L'aula A206 és un aula d'estudi de clavicèmbal i instrument individual

A207 Conjunt MA

A207A
L'aula A207 disposa de dos instruments de diferents èpoques.

A208 Conjunt MA

A208A
L'aula de conjunt de música antiga per a desenvolupar els diversos conjunts.

B204 Parc

B204A
Un servei del parc d'instruments a mode de biblioteca instrumental.