P2 Segona Planta

A201 R-Clave/Forte

A201A
L'Aula A201 és on s'imparteix l'assignatura de clavicèmbal  i fortepiano amb un clavicèmbal transpositori A415-A440 i un fortepiano a A430

A202 Conjunt MA (R)

A202A
L'aula A202 s'utilitza per als conjunt de Música antiga i està equipada amb un clavicèmbal flamenc transpositor A415-A440 i un fortepiano a A430

A203 Arpa/clavicordi (R)

A203A
L'Aula A203 disposa d'un clavicordi i es realitzen les classes d'arpa històrica

A204 Clavicèmbal

A204A
L'aula A204 de tipus individual disposa d'un clavicèmbal a A440 no transpositor

A205 Clavicèmbal

A205A
L'aula A205 de tipus individual disposa d'un clavicèmbal a A440 no transpositor

A206 Clavicèmbal

A206A
L'aula A206 de tipus individual disposa d'un clavicèmbal a A415 no transpositor

A207 Conjunt MA

A207A
L'aula A202 s'utilitza per als conjunt de Música antiga i està equipada amb un clavicèmbal transpositor A415-A440 i un fortepiano a A430

A208 Conjunt MA

A208A
L'aula A208 s'utilitza per als conjunt de Música antiga i està equipada amb un clavicèmbal transpositor A415-A440 i un orgue positiu transpositor A415-A440 afinat a temperament igual

B204 Prést. instruments

B204A
Un servei del parc d'instruments a mode de biblioteca instrumental.