P2 Segona Planta

Implantació de l'equipament a la 2a planta

A201 Clavicèmbal (R)

A201A
L'Aula A201 és l'aula de l'assignatura de clavicèmbal amb dos clavicèmbals.

A204 Clavicèmbal (E)

A204A
L'aula de Clavicèmbal de música antiga està equipada amb un clavicèmbal.

A207 Fortepiano (R)

A207A
L'aula A207 disposa de dos instruments de diferents èpoques.

A202 Conjunt MA(E)

A202A
L'aula de Conjunt de Música antiga està equipada amb un clavicèmbal.

A205 Clavicordi (E)

A205A
L'aula A205 està equipada amb clavicèmbal i clavicordi.

A208 Conjunt MA (E)

A208A
L'aula de conjunt de música antiga per a desenvolupar els diversos conjunts.

A203 Clavicèmbal (E)

en-construcció
L'Aula A203 està en remodelació

A206 Clavicèmbal (E)

A206A
L'aula A206 és un aula d'estudi de clavicèmbal

B204 Parc

B204A
Un servei del parc d'instruments a mode de biblioteca instrumental.