P1 Primera planta

Implantació de l'equipament a la 1a planta

A101 Baix elèctric (E)

A101A
L'Aula A101 és un aula específica equipada per a realitzar les classes de baix elèctric.

A111 Conjunt

A111A
L'aula A111 està equipada amb un piano de cua i disposa de 52 m2 per realitsar cambres i assajos que requereixen de un gras espai

A121 Bateria M.(R)

A121A
L'aula de Bateria Modern disposa de dues bateries amb una configuració de set de Modern.

A102 Guit. elèctrica (E)

A102A
L'Aula A102 és un aula específica equipada per a realitzar les classes de guitarra elèctrica

A112 Conjunt JiMM (E)

A112A
L'Aula de Conjunt Jazz està equipada amb piano de cua, bateria amb set de Jazz i teclat.

A122 Bateria Jazz (R)

A122A
L'aula de Bateria Jazz disposa de dues bateries amb una configuració de set de Jazz.

Membranes Bateria Jazz

Aquestes son les membranes que s'utilitzen a les bateries de l'aula de Jazz

A103 Conjunt JiMM (E)

A103A
L'Aula de Conjunt Jazz està equipada amb Piano de cua, bateria amb set de Jazz.

A113 Conjunt JiMM

A113A
A113 disposa de piano de cua, bateria amb set de Modern, percussió i teclat electrònic.

A123 Estudi d'Enreg.

FotosEspais
Fitxa en construcció

A104 Conjunt JiMM (E)

A104A
L'Aula de Conjunt Jazz està equipada amb Piano de cua, bateria amb set de Jazz.

A114 Informàtica

FotosEspais
Fitxa en construcció

A124 Cabina d'Enreg.

FotosEspais
Fitxa en construcció

A105 Percussió M.

A105A
 
L'Aula de Percussió moderna amb percussió llatina, brasilera, africana i hindú.  

A115 Post-Producció

FotosEspais
Fitxa en construcció

A125 Cant (E)

A125_A126A
L'aula A120 està equipada amb piano de cua per les classes d'instrument individuals.

A106 Individual

A106A
L'aula A106 està equipada amb un teclat electrònic.

A116 Post-Producció

FotosEspais
Fitxa en construcció

A126 Cant (E)

A125_A126A
L'aula A126 està equipada amb piano de cua per les classes d'instrument individuals.

A107 Electrònica (R)

A107A
Taller d'electrònica.

A117 Préstec audiovis.

FotosEspais
Fitxa en construcció

C102_C118 Cabina

C102_C118A
La cabina d'estudi equipada amb un piano vertical

A108 Multicanal (R)

A108A
Aula equipada per activitats dels departaments de Sonología i Composició

A118 Teclats (E)

A118A
 
L'Aula de Teclats disposa de diferents models de teclats.  

C101_C117 Cabina

C101_C117A
La cabina d'estudi individual sense piano.

A109 Col·lectiva

A109A
L'aula A109 és una aula col·lectiva polivalent amb piano de cua.

A119 Individual

A119_A120A
L'aula A120 està equipada amb piano de cua per les classes d'instrument individuals.
 

A110 Conjunt MA (E)

A110A
L'aula A110  amb l'instrumental necessari pels diversos conjunts de MA.

A120 Individual

A119_A120A
L'aula A120 està equipada amb piano de cua per les classes d'instrument individuals.