Normativa d'utilització de les bateries i les aules on residexien (NB)

Les normatives d'utilització dels instruments a les seves aules, regulen l'accés a aquests instruments, la forma en que s'han de manipular  i tot allò relacionat amb la coordinació del seu ús. S'acorden entre el parc d'instruments, els tècnics i el professorat responsable.

NB Normativa d'utilització de les bateries i les aules on residexien (NB)
aules específiques A103, A104, A112, A113, A121, A122
aules restringides A121 i A122
NB1 Tots els estudiants i professors declarats usuaris d’aquest instrumental tindran accés lliure a tos aquests espais mitjançant una targeta on quedarà registrat el seu accés. (Si el sistema de tancament de la porta no funciona, caldrà registrar l’accés igualment per al control d’utilització de l’aula).
NB2 Tot instrument de l’àmbit 109 tindrà una residència establerta dins de cada un d’aquests espais.
NB3 A les aules indicades no es podrà deixar cap instrument propi ni objecte personal d’un dia per l’altre.
NB4 No es pot treure cap element de la bateria fora de l'aula ni realitzar canvis amb d'altres aules.
NB5 La distribució d’instrumental es renovarà cada quadrimestre si és necessari.
NB6 A121 i A122 : Aquestes aules  només es poden utilitzar per l'assaig individual o classe amb el professor i estan restringides als estudiants matriculats a l'assignatura de Bateria Jazz o Modern.
NB7 El professor disposarà de la clau de l’armari de bateria on trobareu components i recanvis
NB8 L'estudiant cal que porti els plats i un kit d'accessoris (espumetes, protectors de plat, palometes i embrague del Hit Hat). Si puntualment no en disposa pot trobar 5 kits de plats de bateria (C,R,HH) i 2 kits d'accessoris al servei de préstec intern del parc d'instruments)
NB9 Els estudiants de bateria també disposen al servei de préstec intern del parc d'instruments d'una bateria de préstec per la resta d'aules,que no disposen de bateria. Les aules on es pot muntar aquest bateria són : A124, A111, A108, A109, A309, A310
NB110 L'incompliment d'aquest acord comportarà l'aplicació de la normativa disciplinària vigent.
Aprovació Acord professorat i Cap de departament.