Normativa d'utilització de l'orgue d'estudi i de l'aula on resideix (NO)

Les normatives d'utilització dels instruments a les seves aules, regulen l'accés a aquests instruments, la forma en que s'han de manipular  i tot allò relacionat amb la coordinació del seu ús. S'acorden entre el parc d'instruments, els tècnics i el professorat responsable.

NO Normativa d'utilització del l'Orgue d'estudi i l'aula on resideix adjunts
aules  
NO1 Tots els estudiants i professors declarats usuaris d’aquest instrumental tindran accés lliure a tos aquests espais mitjançant la clau de l'aula i de l'orgue, que es recolliran a recepció. S'anotarà el nom i l'hora de recollida i de reton.  
NO2 La bomba d'aire de l'orgue es posa en marxa mitjançant la clau de l'orgue. Un cop acabada la feina, caldrà desactivar-la, juntament amb els llums de la sala.  
NO3 No toqueu els tubs. Les empremtes provoquen la corrosió del metall.  
NO4 No utilitzeu goma d'esborrar damunt dels teclats, ja que bloqueja la mecànica.  
NO5 No poseu peces petites sobre les tecles, ja que es poden introduir entre la mecànica.  
NO6 No pitgeu les tecles mentre s'activa l'acoblament dels manuals.  
NO7 No passegeu sobre el pedaler.  
NO8 Estudieu amb les mans netes y lliures de cremes, ja que es poden dipositar a les tecles.  
NO9 Està totalment prohibit manipular qualsevol tub o element que no sigui imprescindible per poder realitzar la interpretació musical.  
NO10 No es permetrà l'accés a la sala de l'orgue a altres estudiants, ni realitzar activitats de conjunt sense avisar prèviament el responsable de la reserva d'aules.  
NO11 No es pot deixar cap envàs ni ampolla damunt el piano, ja que es poden produir danys molt greus als instruments.  
NO12 Qualsevol incidència es comunicarà al Parc d’Instruments mitjançant el formulari, o deixant una nota a recepció indicant: el vostre nom, l'aula, l'instrument afectat i el detall de l'incidència.  
NO13 L' incompliment d'aquest acord comportarà l'aplicació de la normativa disciplinària vigent.  
aprovació Acord amb el professorat.