Guies dels espais instrumentals

Les guíes d'utilització dels instruments a les seves aules, regulen l'accés a aquests instruments, la forma en que s'han de manipular  i tot allò relacionat amb la coordinació del seu ús. S'acorden entre el parc d'instruments, els tècnics i el professorat responsable.

En aquest espai trobareu un recull de tots els acords convertits en normatives, referents a l'ús dels instruments de l'ESMUC en els espai on resideixen. El seguiment responsable d'aquestes indicacions fa possible que tots els seus usuaris en puguin gaudir amb un mínim de garanties tot i que l'aportació d'idees per a una millor organització les podeu canalitzar a través del professorat corresponent. 

Guia d'espais amb pianos

S004H
Una bona utilització del piano a l'Escola és aquella que permet a l'usuari següent utilitzar el piano en perfecte estat tècnic i estètic; per tant, qualsevol manipulació que perjudiqui o impedeixi la pràctica de l'instrument ha de quedar descartada.

Guía d'espais amb percussió CiC

A316A
Les guíes d'utilització dels instruments a les seves aules, regulen l'accés a aquests instruments, la forma en que s'han de manipular  i tot allò relacionat amb la coordinació del seu ús. S'acorden entre el parc d'instruments, els tècnics i el professorat responsable.

Normativa d'utilització de l'orgue d'estudi i de l'aula on resideix (NO)

Les normatives d'utilització dels instruments a les seves aules, regulen l'accés a aquests instruments, la forma en que s'han de manipular  i tot allò relacionat amb la coordinació del seu ús. S'acorden entre el parc d'instruments, els tècnics i el professorat responsable.

Normativa d'utilització dels Instruments de Percussió Moderna i les aules on resideixen (NPM)

Les normatives d'utilització dels instruments a les seves aules, regulen l'accés a aquests instruments, la forma en que s'han de manipular  i tot allò relacionat amb la coordinació del seu ús. S'acorden entre el parc d'instruments, els tècnics i el professorat responsable.

Guia dels clavicèmbals, fortepianos

A110A
Les normatives d'utilització dels instruments a les seves aules, regulen l'accés a aquests instruments, la forma en que s'han de manipular  i tot allò relacionat amb la coordinació del seu ús. S'acorden entre el parc d'instruments, els tècnics i el professorat responsable.

Normativa d'utilització de les bateries i les aules on residexien (NB)

Les normatives d'utilització dels instruments a les seves aules, regulen l'accés a aquests instruments, la forma en que s'han de manipular  i tot allò relacionat amb la coordinació del seu ús. S'acorden entre el parc d'instruments, els tècnics i el professorat responsable.