Guies dels espais

A309A
Recull de guies dels espais específics i restringits

En aquest espai trobareu un recull de tots els acords convertits en normatives, referents a l'ús dels instruments de l'ESMUC en els espai on resideixen. El seguiment responsable d'aquestes indicacions fa possible que tots els seus usuaris en puguin gaudir amb un mínim de garanties tot i que l'aportació d'idees per a una millor organització les podeu canalitzar a través del professorat corresponent.