Aules restringides de piano, lied i cambra amb piano

Aules  A303, A338, A339, A340, A341, A342 i A343
Usuaris Professors
Criteri d'accés (CODEX)

Títol Superior de Música /Assignatura 
Piano IP
Piano IS
Piano Jazz IP
Piano Jazz IS
Lied 1
Lied 2
Lied 3
Lied 4
Lied 5
Lied 6
Professors que fan cambra amb piano:
Lluís Pérez Molina
Kennedy Moreti
Lourdes Pérez Molina

Master / Instrument
Piano
Piano Jazz
Piano Flamenco
Formació Continuada / Curs
Piano
Piano Jazz
Piano Flamenco

Usuaris Estudiants
  Títol Superior de Música /Assignatura 
Piano IP
Piano IS
Piano Jazz IP
Piano Jazz IS
Master / Instrument
Piano
Piano Jazz
Piano Flamenco
Formació Continuada / Curs
Piano
Piano Jazz
Piano Flamenco
Control d'accés (SALTO) Targeta de proximitat
Reserva (ASSIMUT) Cal reserva

A339 Piano (R)

A339_A343A
Les aules restringides de piano estan equipades amb dos pianos de cua.

A340 Piano (R)

A339_A343A
Les aules restringides de piano estan equipades amb dos pianos de cua.

A341 Piano (R)

A339_A343A
Les aules restringides de piano estan equipades amb dos pianos de cua.

A342 Piano (R)

A339_A343A
Les aules restringides de piano estan equipades amb dos pianos de cua.

A343 Piano (R)

A339_A343A
Les aules restringides de piano estan equipades amb dos pianos de cua.