Aules restringides (R)

A311A
Les aules restringides són aquelles en que l'accés està restringit a uns usuaris en concret per motius de seguretat, logística instrumental, conservació, inventari i garantia de les hores d'estudi de l' instrument. Estan excloses de la cessió d'espais.

Guia de aules restringides

Us aconsellem que llegiu atentament la guia d'accés a les aules restringides.

Aula restringida d'arpa

Aules  A302
Usuaris Professors i estuidiants
Criteri d'accés (CODEX) Títol Superior de Música /Assignatura 
Arpa IP
Arpa IS
Arpes històriques IP
Arpes històriques IS
Master / Instrument
Arpa
Arpes històriques
Formació Continuada / Curs
Arpa
Arpa històrica (Proposta Arpes històriques)
Control d'accés (SALTO) Targeta de proximitat
Reserva (ASSIMUT) Cal reserva

Aules restringides de bateria

Aules A121 i A122
Usuaris Professors i estudiants.
Criteri d'accés (CODEX) Títol Superior de Música /Assignatura 
Bateria Jazz IP
Bateria MM IP
Bateria Jazz IS
Bateria MM IS
Master / Instrument
Bateria Jazz
Bateria Moderna  (proposta canvi Bateria MM)
Formació Continuada / Curs
Bateria Jazz
Bateria Moderna (proposta canvi Bateria MM)
Control d'accés (SALTO) Targeta de proximitat
Reserva (ASSIMUT) Cal reserva

Aules restringides de percussió

Aules  A312, A313, A316, A317, A319, A320, A321, A402
Usuaris Professors i estudiants.
Criteri d'accés (CODEX) Títol Superior de Música /Assignatura 
Percussió IP
Percussió IS
Master / Instrument
Percussió
Formació Continuada / Curs
Percussió
Control d'accés (SALTO) Targeta de proximitat
Reserva (ASSIMUT) Cal reserva

Aules restringides percussió moderna

Aules  A105
Usuaris Professors i estudiants.
Criteri d'accés (CODEX) Títol Superior de Música /Assignatura 
Percussió MM IP
Percussió MM IS
Master / Instrument
(Proposta Percussió MM)
Percussió flamenco
Formació Continuada / Curs
(Proposta Percussió MM)
Control d'accés (SALTO) Targeta de proximitat
Reserva (ASSIMUT) Cal reserva

Aules restringides de piano, lied i cambra amb piano

Aules  A303, A338, A339, A340, A341, A342 i A343
Usuaris Professors
Criteri d'accés (CODEX) Títol Superior de Música /Assignatura 
Piano IP
Piano IS
Piano Jazz IP
Piano Jazz IS
Lied 1
Lied 2
Lied 3
Lied 4
Lied 5
Lied 6
Professors que fan cambra amb piano:
Lluís Pérez Molina
Kennedy Moreti
Lourdes Pérez Molina
Master / Instrument
Piano
Piano Jazz
Piano Flamenco
Formació Continuada / Curs
Piano
Piano Jazz
Piano Flamenco
Usuaris Estudiants
  Títol Superior de Música /Assignatura 
Piano IP
Piano IS
Piano Jazz IP
Piano Jazz IS
Master / Instrument
Piano
Piano Jazz
Piano Flamenco
Formació Continuada / Curs
Piano
Piano Jazz
Piano Flamenco
Control d'accés (SALTO) Targeta de proximitat
Reserva (ASSIMUT) Cal reserva

Aula restringida d'orgue

Aules A311
Usuaris Professors i estudiants.
Criteri d'accés (CODEX) Títol Superior de Música /Assignatura 
Orgue IP
Orgue IS
Master / Instrument
Orgue
Formació Continuada / Curs
Orgue
Control d'accés (SALTO) Targeta de proximitat
Reserva (ASSIMUT) Cal reserva

 

Aules restringides de teclats

Aules  A118
Usuaris Professors i estudiants.
Criteri d'accés (CODEX) Títol Superior de Música /Assignatura 
Teclats MM IP
Teclats MM IS
Violí Jazz IP
Violi Jazz IS
Master / Instrument
Teclats (Proposta canvi Teclats MM)
Violí Jazz
Formació Continuada / Curs
Teclats (Proposta canvi Teclats MM)
Control d'accés (SALTO) Targeta de proximitat
Reserva (ASSIMUT) Cal reserva

Aules restringides d'enregistrament i electrònica

Aules  E107, E123 i E124
Usuaris Professors i estudiants
Criteri d'accés (CODEX) Títol Superior de Música /Especialitat
Sonologia
Títol Superior de Música /Assignatura
Tècniques d'enregistrament i postproducció II
Tècniques d'enregistrament i postproducció III
Tècniques d'enregistrament i postproducció IV
Laboratori de So I
Laboratori de So II
Laboratori de So III
Laboratori de So IV
Master / Especialitat
Formació Continuada / Curs
Control d'accés (SALTO) Targeta de proximitat
Reserva (ASSIMUT) Cal reserva

Aula restringida de formació corporal

Aules  A401
Usuaris Professors
Criteri d'accés (CODEX) Títol Superior de Música /Assignatura 
Formació corporal i comunicació I
Formació corporal i comunicació II
Escena lírica I
Escena lírica II
Escena lírica III
Música, moviment i rítmica I
Música, moviment i rítmica II
Eines didàctiques de consciència corporal
Master / Assignatura
Formació corporal (Proposta Formació corporal I)
(Proposta formació corporal II)
Formació corporal especialitzada
Aspectes fisiològics i psicològics de la pràctica interpretativa
Control d'accés (SALTO) Targeta de proximitat
Reserva (ASSIMUT) Cal reserva

Aules restringides de postproducció

Aules  E115 i E116
Usuaris Professors i estudiants
Criteri d'accés (CODEX) Títol Superior de Música /Especialitat
Sonologia
Composició
Títol Superior de Música /Assignatura
Tècniques d'enregistrament i postproducció II
Tècniques d'enregistrament i postproducció III
Tècniques d'enregistrament i postproducció IV
Laboratori de So I
Laboratori de So II
Laboratori de So III
Laboratori de So IV
Master / Especialitat
Composició
Composició per a bandes sonores i música per a mitjans audiovisuals
Composició musical amb tecnologies
Formació Continuada / Especialitat
Composició
Control d'accés (SALTO) Targeta de proximitat
Reserva (ASSIMUT) Cal reserva

Sales restringides

Sales A310, A309 i A111
Usuaris Professors i estudiants
Criteri d'accés (CODEX) No s'estableix cap criteri ja que cal reserva prèvia del servei de reserva d'aules.
Control d'accés (SALTO) Targeta de proximitat
Reserva (ASIMUT) Cal reserva prèvia del servei de reserva d'aules.

Aula restringides no instrumentals

Aules  A346 i A347
Usuaris Professors
Criteri d'accés (CODEX) Títol Superior de Música /Rol 
Professor
Master / Rol
Professor
Formació Continuada / Rol
Professor
Control d'accés (SALTO) Tarja de proximitat
Reserva (ASSIMUT) Cal reserva prèvia.

Aules restringides de combo

Aules  A103, A104, A112 i A113
Usuaris Professors i estudiants.
Criteri d'accés (CODEX) Títol Superior de Música /Àmbit
Jazz i música moderna
Master / Màster
Barcelona Jazz Màster
Màster en Flamenco
Formació Continuada / Especialitat
Jazz i múscia moderna
Flamenco
Control d'accés (SALTO) Targeta de proximitat
Reserva (ASSIMUT) Cal reserva

Aules restringides d'instruments històrics

Aules  A201, 202, A203 , A204, A205, A206, A207 i A110
Usuaris Professors i estudiants.
Criteri d'accés (CODEX)

Títol Superior de Música / Àmbit
Música antiga

Títol Superior de Música / Assignatura

Arpes històriques IS
Cant històric IS
Clarinet històric IS
Clavicèmbal IS
Contrabaix històric/Violone IS
Corda polsada MA IS
Corneta IS
Fagot històric IS
Flauta travessera històrica IS
Fortepiano IS
Oboè històric IS
Percussió històrica IS
Sacabutx IS
Trompa natural IS
Trompeta natural IS
Viola de gamba IS
Viola històrica IS
Violoncel històric IS
Violí històric IS

Màster / Màster
Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga
Formació Continuada / Especialitat
Música antiga i cant històric

Control d'accés (SALTO) Targeta de proximitat
Reserva (ASSIMUT) Cal reserva

Aules d'informàtica i multicanal

Aules  A344, A349, E114 i A108
Usuaris Professors
Criteri d'accés (CODEX) Títol Superior de Música /Especialitat
Títol Superior de Música /Assignatura
Master / Especialitat
Formació Continuada / Especialitat
Control d'accés (SALTO) Targeta de proximitat
Reserva (ASSIMUT) Cal reserva