Aules específiques (E)

A112A
Les aules específiques són aquelles que disposen d'un equipament específic per a realitzar una determinada assignatura i per tant cal prioritzar aquest tipus d'assignatura. Les aules restringides també són específiques. Estan excloses de la cessió d'espais.

EspaisEsmuc

IdEspaiEsmuc NomEspai
A101 Baix Elèctric
A102 Guitarra Elèctrica
A106 Guitarra i baix elèctric
A125 Cant Jazz
A126 Cant Jazz
A314 Improvisació
A315 Improvisació
A344 Informàtica
A349 Informàtica
A350 Orff