Espais

Auditori acadèmic

S004H
La sala 4 Alicia De Larocha com Auditori acadèmic de l’Escola Superior de Música de Catalunya, és un equipament imprescindible per al desenvolupament del Grau Superior de Música i les activitats de visibilitat de l’Esmuc 

Basílica de La Mercè

BasilicaDeLaMerce
A la Basílica de la Mercè si realitzen part de les classes de l'assignatura d'orgue mitjançant un conveni amb La Germandat de la Mare de Déu de La Mercè.

A310 S. Orquestra (R)

A310A
La Sala d’orquestra es un espai polivalent situat a la tercera planta.

A309 S. Cor (R)

A309A
La sala de cor està equipada amb un piano de gran cua.

Aules restringides (R)

A311A
Les aules restringides són aquelles en que l'accés està restringit a uns usuaris en concret per motius de seguretat, logística instrumental, conservació, inventari i garantia de les hores d'estudi de l' instrument. Estan excloses de la cessió d'espais.

Aules específiques (E)

A112A
Les aules específiques són aquelles que disposen d'un equipament específic per a realitzar una determinada assignatura i per tant cal prioritzar aquest tipus d'assignatura. Les aules restringides també són específiques. Estan excloses de la cessió d'espais.

Guies dels espais instrumentals

Les guíes d'utilització dels instruments a les seves aules, regulen l'accés a aquests instruments, la forma en que s'han de manipular  i tot allò relacionat amb la coordinació del seu ús. S'acorden entre el parc d'instruments, els tècnics i el professorat responsable.

LLoguer i cessió d'espais

A310A
La Sala d’orquestra es un espai polivalent situat a la tercera planta.