Pla de qüalitat

En el context de l'elaboració del sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) del ESMUC dins el programa AUDIT , el Parc d'instruments està desenvolupant un pla de qualitat per tal d'acompanyar aquest procés i millorar la seva gestió, potenciar la participació i aportar transparència.

Manual del Pla de Qualitat

 1. Introducció
 2. Informació general del Parc d'instruments.
  1. Presentació del parc d'instruments.
  2. Informació de contacte.
  3. Objectius del parc d'instruments.
  4. Organigrama.
  5. Directori de personal.
  6. Indicadors rellevants
 3. Pla de qualitat.
  1. Responsables del Pla de Qualitat.
  2. Processos del pla de Qualitat.
   1. Taula de processos.
   2. Mapa de processos.
   3. Responsables dels Processos.
   4. Indicadors dels Processos.
   5. Gestió documental.
   6. Seguiment i Millora.
    1. Mesura, anàlisi de dades i seguiment dels processos.
    2. Millora del Pla de Qualitat.
 4. Annexos.