Memòria d'activitat

En la Memòria d'activitat es presenten els resultats d’inventari, manteniment, participació, formació, adquisició, prevenció  i gestió d’espais

La memòria presenta les dades recollides al llarg de l’any, que es mostren en forma de taules que permeten una visió clara i senzilla del què ha passat aquest any al Parc d’instruments. 

La memòria recull també el sistema de gestió, l’estructura organitzativa i de coordinació a nivell intern de Parc d’instruments.

Finalment aquest document vol ser un instrument d’avaluació que permeti valorar objectivament la gestió del Parc d’instruments per tal de poder introduir els canvis necessaris per a una millora constant.