Manual general d'ús de l'equipament instrumental

Recull de criteris per l'utilització de l'equipament instrumental patrimoni de l'Escola Superior de Música de Catalunya

1. El professorat valida i participa en l'adquisició de l'equipament instrumental de suport a la docència per a garantir-ne la qualitat i idoneïtat com a eina de la mateixa assignatura i en l'àmbit general de l'ESMUC. 

Eina : http://www.esmuc.cat/L-Escola/Serveis/Parc-d-Instruments/Adquisicions 

2. El professorat valida i participa en la implantació de l'equipament instrumental en els diversos espais de l'ESMUC, garantint la màxima equitat i alhora fent-la compatible amb la logística de cada assignatura que pot ser substancialment diferent segons l'àmbit instrumental. 

Eina : http://www.esmuc.cat/L-Escola/Serveis/Parc-d-Instruments/Espais 

3. El professorat participa en la confecció de les guies i normatives d'ús de l'equipament instrumental i és el principal responsable d'informar els estudiants i vetllar per al seu compliment en el context disciplinari que li pertoca. És l’actor principal en la transmissió dels valors de respecte i conservació dels instruments. 

Eina : http://www.esmuc.cat/L-Escola/Serveis/Parc-d-Instruments/Espais/Guies-dels-espais-instrumentals 

4. El préstec d'instruments musicals a l'Estudiantat per al desenvolupament de la seva activitat acadèmica s'ha d'entendre no només com un equipament de l'Esmuc sinó com un servei personal i concret a un músic que per diverses raons no en pot disposar i per tant ha de tenir una coresponsabilitat en el seu ús, moviment i control que el professorat supervisa. 

Eina : http://www.esmuc.cat/L-Escola/Serveis/Parc-d-Instruments/Prestec-i-cessio 

L'equipament instrumental de l'Escola prioritza el suport a la docència i descarta l'ús per interès particular o de caràcter lucratiu.