Subhasta pública

L’ESMUC posa a subhasta pública instruments musicals de propietat que poden ser adquirits per persones privades, empreses i institucions. 

El procediment de subhasta es realitzarà conforme un únic criteri de preu a l’alça, resultant adjudicatari el licitador que presenti l’oferta més elevada, prenent com a preu de sortida l’import de licitació, que ha estat determinat a través de taxació del valor actual dels instruments.

La subhasta està orientada al públic en general i qualsevol persona interessada, com ara estudiants, professionals o entitats hi poden participar. Les condicions que regulen aquesta subhasta i les adjudicacions es troben publicades al  : 

Els instruments es poden examinar a les instal·lacions de l'ESMUC, prèvia sol·licitud de cita a l'adreça instruments@esmuc.cat

Per a més informació us podeu adreçar a l’ESMUC (telèfon 933.523.011 ext. 1200 o 2010)

Subhasta d'instruments 2011 (Adjudicació directa)

A318A

Finalitzada la subhasta pública realitzada per l’ESMUC per a la venda de diferents instruments musicals i donat que diversos lots d’instruments han quedat deserts, s’ofereix la possibilitat d’adquirir aquests instruments de forma directa, per un import que no podrà ser inferior al preu de sortida que es va determinar per la subhasta.

Les persones que estiguin interessades han de fer arribar la corresponent sol·licitud, degudament omplerta, al registre de l’ESMUC. 

 

Subhasta d'instruments 2016 (Adjudicació directa)

A304_A305A

Finalitzada la subhasta pública realitzada per l’ESMUC per a la venda de diferents instruments musicals i donat que diversos lots d’instruments han quedat deserts, s’ofereix la possibilitat d’adquirir aquests instruments de forma directa, per un import que no podrà ser inferior al preu de sortida que es va determinar per la subhasta.

Les persones que estiguin interessades han de fer arribar la corresponent sol·licitud, degudament omplerta, al registre de l’ESMUC. 

Podeu consultar l'adjudicació al :