Coneix-nos

L'Escola Superior de Música de Catalunya ofereix als seus estudiants i professors un conjunt de recursos instrumentals per al desenvolupament de les seves activitats respectives.

El Parc d'instruments és un recurs al servei dels instruments, el qual ha de permetre a l'usuari disposar d'una eina òptima que haurà d'apendre a conservar i respectar en la seva formació.