Guanyadora d'un llibre d'Ornette Coleman

llibre sobre Ornette Coleman

La guanyadora del llibre La figura de Ornette Coleman y sus aportaciones musicales hasta 1960 ha estat l'estudiant Alba Rodríguez Alfonso.

De les 28 paperetes presentades:

23 tenien respostes correctes

5 tenien alguna resposta incorrecta

La guanyadora pot passar a recollir el llibre a la Biblioteca abans del 5 de maig de 2016 durant l'horari d'obertura, de dilluns a divendres de 9h a 19h.