Servei de Biblioteca respecte la suspensió d'activitats de l'ESMUC

Degut a la suspensió d'activitats presencials de l’ESMUC i de tots els seus serveis, des de la Biblioteca us comuniquem que:

  • Respecte a la data de devolució dels documents en préstec, si és posterior al 12 de març, el retorn serà el proper 21 de setembre (qualsevol canvi sobre aquesta data s'anirà informant en aquesta pàgina i en xarxes socials). Això inclou també els documents procedents del préstec interbibliotecari.
  • El préstec i las devolució de documents físics no es poden tramitar.
  • Les peticions de llibres per préstec interbibliotecari que s’han iniciat abans del tancament, queden paralitzades (ja que la recepció de l’Escola també està tancada i no tenim constància de la política que ha adoptat cada centre emissor respecte a enviaments).
  • Les peticions de documents físics d'altres biblioteques que es realitzin a partir de la data del 13 de març inclòs, no seran ateses fins a la reobertura del centre.
  • Les peticions de còpies electròniques de documents d'altres biblioteques seran tramitades.

Per qualsevol petició o altra pregunta respecte els serveis de la Biblioteca de l'ESMUC, podeu adreçar-vos a: biblioteca@esmuc.cat o a través d'un formulari