Professors

Llistat actual

Àlex Barrachina

Àlex Barrachina
Interpretació per Mitjans Electrònics I

Pere Casulleras

Pere Casulleras
Tècniques d'enregistrament i producció del so I
Seminari de Sonologia

Josep Maria Comajuncosas

Josep Maria Comajuncosas
Informàtica Musical II
Electrònica II
Tècniques de programació III
Interpretació amb mitjans electrònics II
Anàlisi i Síntesi del so I

Ferran Conangla

Ferran Conangla
Introducció a la tecnologia musical
Tècniques d'enregistrament i producció del so II, III, IV
Sonorització de directes

Enric Giné

Enric Giné
Introducció a la Tecnologia Musical
Fonaments d'Acústica
Electrotècnia
Laboratori de so
Tècniques d'enregistrament i postproducció

Enric Guaus

Enric Guaus
Matemàtiques i Física per la Música I i II
Electrònica I
Tècniques de programació informàtica I
Acústica de recintes
Fonaments d'acústica
Laboratori de so

Perfecto Herrera

Perfecto Herrera
Introducció a Tecnologia Musical
Fonaments d'Acústica
Psicoacústica
Escolta crítica I i II
Tecnologia aplicada a la producció i difusió I

José Lozano

José Lozano
Disseny de so
Laboratori de so

Sònia Espí

Sìnia Espí
Tecnologia aplicada a la producció i difusió I
Tecnologia aplicada a la producció i difusió II

Paul Poletti

Paul Poletti
Fonaments d'Acústica
Acústica i Organologia I i II
Organologia

Joan Sanmartí

Joan Sanmartí
Edició de partitures amb mitjans electrònics
Informàtica Musical I
Introducció a la tecnologia musical

Jordi Soler

Jordi Soler
Tecnologies per l'educació musical

Antics professors

Nom Assignatura
Pau Arumí Programació informàtica
Jordi Arqués Acústica de Recintes, Laboratori de so
Eduard Aylon Laboratori de so
Emilia Gómez Fonaments d'Acústica, Anàlisi, síntesi i processament del so.
Josep Guallar Tecnologies per a l'educació musical
Sergi Jordà Interpretació amb mitjans electrònics
Jorge López Electrònica I
Oriol Pastor Tecnologies aplicada a la producció i difusió
Gerard Roma Anàlisi, síntesi i processament del so
Xavier Serra Introducció a la tecnologia musical
Paola Vidal Informàtica d'usuari