Tecnologies per la recerca musical

Resum

 • Nom: Tecnologies per la recerca musical
 • ECTS: 3
 • Hores lectives: 30 (15 sessions de 2h cadascuna)
 • Quatrimestre: 1r.
 • Professor: Perfecto Herrera
 • Requisits: Fonaments d'Acústica, Introducció a la tecnologia musical, Metodologies de recerca.

Objectius

 • Conèixer el ventall de tecnologies disponibles per a fer recerca empírica en musicologia, sonologia i altres disciplines relacionades.
 • Conèixer els procediments de recollida, captura o adaptació de dades per a poder ser tractades amb eines de processament digital de la informació.
 • Conèixer eines formals d’anàlisi i modelització de diferents tipus de dades (partitures, arxius sonors, vídeos musicals) produïdes en situacions d’interpretació, creació, difusió o escolta musical.
 • Amb l’ajut de tecnologies digitals i d’eines informàtiques, aprendre a derivar conclusions quantitatives i a estimar el nivell de generalització d’elles, a partir de dades generades en contextos musicals diversos.

Continguts

 • Mètodes i tècniques de recerca musical empírica
 • Digitalització de dades: Text, Partitures, So i Video
 • Tecnologies per a l’anàlisi d’informació musical simbòlica
 • Tecnologies per a l’anàlisi d’enregistraments sonors
 • Fonaments d’estadística i models computacionals

Metodologia

 • Hi ha un total de 15 sessions presencials de de 2 hores en les que hi ha temps d’explicació teórica, comentari de practiques i comentari de lectures.
 • Es proposen 3 pràctiques a realizar dins del temps de treball personal (digitalització de partitures, anàlisi d’enregistraments i anàlisi quantitatiu de partitures). Cada pràctica es desenvolupa amb ajut d’un guió detallat i es gestiona i corregeix des de l’aulari virtual. Les pràctiques requereixen 20h de treball personal guiat.
 • Es proposen 2 lectures a comentar i amb un qüestionari a contestar. Requereixen un total de 10h de treball.
 • Es proposen 2 treballs de curs (presentació-demostració d’aplicacions i recursos informàtics, i planteig d’un treball de recerca musical empírica –sense portar-la a terme-). El primer requereix 5h de dedicació mentre que el segon requereix 15h.
 • La resta de temps personal es dedica a consolidar la teoría i preparar micro-tests de realització remota setmanal (10h).

Avaluació

La nota final es determinarà a partir de combinar proporcionalment a la càrrega horària els diferents recursos utilitzats: Test (40%), Pràctiques (30%), Lectures (30%).

Bibliografia

 • Beran, J. (2004). Statistics in musicology. CRC Press.
 • Clarke, E. & Cook, N. (2004) Empirical musicology. Oxford University Press.
 • Honing, Henkjan (2006). On the growing role of observation, formalization and experimental method in musicology. Empirical Musicology Review, 1 (1).
 • Huron, David (1999). The new empiricism: Systematic musicology in a postmodern age. Lecture 3 from the 1999 Ernest Bloch Lectures.
 • Landy, L. (2007). Understanding the Art of Sound Organization. London, MIT Press.
 • Moore, D.S., and McCabe, G.P. (2003). Introduction to the Practice of Statistics, 4th ed., New York: Freeman.
 • Roads, C. (1996). The computer music tutorial. MIT Press.
 • Watkins, A.E., Scheaffer, R.L., & Cobb, G.W. (2004), Statistics in Action: Understanding a World of Data, Emeryville, CA: Key College Publishing.