Tècniques d'enregistrament i postproducció IV

Resum

 • Nom: Tècniques d'enregistrament i postproducció II
 • ECTS: 4
 • Hores lectives: 30 (15 sessions de 2h cadascuna)
 • Quatrimestre: 1r.
 • Professor: Ferran Conangla, Enric Giné
 • Requisits: Tècniques d'enregistrament i postproducció III

Objectius

 • Adquirir perspectiva històrica i visió global dels criteris artístics i tècnics aplicats a l’enregistrament i postproducció del so
 • Fomentar els coneixements transversals d’aplicació entre la teoria i pràctica de les diverses disciplines del coneixement relacionades amb l’enregistrament del so
 • Fomentar la destresa en l’ús del maquinari i programari emprat habitualment a l’estudi d’enregistrament i l’enregistrament de camp
 • Comprendre i utilizar correctament les tecnologies i eines a l’abast per a la mesura i parametrització objectiva del so i la seva relació amb altres valoracions o aplicacions de tipus subjectiu o artístic 
 • Fomentar l’esperit crític en la valoració i aplicació de diferents solucions tecnològiques
 • Fomentar l’escolta crítica en relació a la producció musical

Continguts

 • Història, estètica i ètica de la producció musical
 • Calibració i estàndards de loudness
 • Mastering
 • Anàlisi de produccions musiclas
 • Escolta crítica avançada
 • Adaptació al medi: formats màster
 • Professionalització i empresa

Metodologia

Hi ha un total de 15 sessions presencials. Cada sessió presencial és de 2 hores, repartides en explicació teòrica, pràctiques, resolució d’exercicis i qüestions vinculades. Per cada sessió, s’estima una dedicació no presencial dirigida de 5h. La resta de temps personal es dedica a consolidar la teoria i preparar els tests.

Avaluació

 • Examen final de la matèria (30%)
 • Pràctica final (Enregistrament d’estudi o de camp) (50%)
 • Assistència i participació (avaluació continuada) (20%)

Bibliografia

 • Acoustic Design for the Home Studio. Mitch Gallagher. Thomson Course Technology
 • Acoustics and Psychoacoustics. David M Howard & James Angus. Focal Press
 • Audio Metering. Eddy Bøgh Brixen. Broadcast Publishing
 • Critical Listening Skills for Audio Professionals. F. Alton Everest. Thomson Course Technology.
 • Digital Audio Technology. Sony Service Centre Europe. Focal Press, 4ed., 2001
 • Echo & Reverb. Peter Doyle. Wesleyan University Press, 2005
 • Environmental effects on the speed of sound. Dennis A. Bohn. Rane Corporation
 • Handbook for sound engineers. Glen M. Ballou (editor). Focal Press, 2ed., 2002
 • Introduction to digital audio coding and standards. M. Bosi, R. Goldberg. Kluwer Academic Publishers, 2003
 • Master Handbook of Acoustics. F.Alton Everest. Focal Press
 • Mastering Audio. Bob Katz. Focal Press
 • Micrófonos. Tecnología y aplicaciones. John Borwick. Butterwoth-Heinemann Ltd.1990
 • Mikrofone in Theorie und Praxis. Thomas Görne. Elektor-Verlag GmbH, Aachen
 • Mikrofone-Aufnahmetechnik. Michael Dickreiter. Hirzel Verlag
 • Mixers, signal processors, Microphones & more. Bill Gibson. Thomson Course Technology.
 • Mixing and Mastering Audio recordings. Bill Gibson. Thomson Course Technology
 • Mixing, Recording and Producing Techniques of the Pros. Rick Clark. Thomson Course Technology.
 • Principles of Digital Audio. Ken C. Pohlmann. McGrawHill Professional, 4ed., 2001
 • Pro Audio Reference. Dennis A. Bohm. Rane Ed.
 • Professional microphone techniques. David Miles Huber & Philip Williams. MIX books
 • Recording Music on Location. Bruce & Jenny Barlett. Focal Press 2007
 • Recording tips for engineers. Tim Crich. Focal Press
 • Sound FX. Alexander U. Case. Focal Press
 • Sound Reinforcement Handbook. Gary Davis & Ralph Jones. HLP (Yamaha)
 • Stereophonic Sound Recording. Christian Hugonnet, Pierre Walder. John Wiley &Sons
 • Técnicas de grabación modernas. David Miles Huber. Omega. 6ed. 2007
 • The Art of Digital Audio. John Watkinson. Focal Press. 3ed., 2001
 • The Microphone book. John Eargle. Focal Press
 • The mixing engineer’s handbook. Bobby Owsinski. Thomson
 • The New Stereo Soundbook. Ron Streicher & F.Alton Everest. Focal Press
 • The Science of Sound. Thomas D. Rossing. Addison Wesley. 2ed. 1990
 • Tontechnik. Thomas Görne. Fachbuchverlag Leipzig
 • Uso de los micrófonos. Alec Nisbett. Focal Press