Sonorització de directes

Resum

 • Nom: Sonorització de directes
 • ECTS: 3
 • Hores lectives: 30 (15 sessions de 3h cadascuna)
 • Quatrimestre: 2n.
 • Professor: Ferran Conangla
 • Requisits: Introducció a la tecnologia musical, Fonaments d'Acústica, Electrònica I, Física i matemàtiques per la música I, Tècniques d'enregistrament i postproducció I, Tècniques d'enregistrament i postproducció II.

Objectius

 • Adquirir perspectiva històrica i visió global de les tecnologies aplicades a l’amplificació del so.
 • Fomentar els coneixements transversal d’aplicació entre la teoria i pràctica de les diverses disciplines del coneixement relacionades amb la sonorització en directe.
 • Fomentar la destresa en l’ús del maquinari i programari emprat habitualment en les sonoritzacions.
 • Comprendre i utilizar correctament les tecnologies i eines a l’abast per a la mesura i parametrització objectiva del so i la seva relació amb altres valoracions o aplicacions de tipus subjectiu o artístic.
 • Fomentar l’esperit crític en la valoració i aplicació de diferents solucions tecnològiques.
 • Fomentar l’escolta crítica en directe.

Continguts

 • Acústica d'espais
 • Infrastructura de corrent i de senyal
 • Taula de mescles analògica
 • Taula de mescles digital
 • Altaveus i monitors de PA
 • Routing
 • Microfonia específica
 • Mescla i efectes
 • El rider i l'escenari
 • La producció

Metodologia

Hi ha un total de 15 sessions presencials. Cada sessió presencial és de 3 hores, repartides en (a) explicació teòrica, (b) pràctiques i resolució d’exercicis i qüestions vinculades. Per cada sessió, s’estima una dedicació promig no presencial de 3h

Avaluació

La nota final es determinarà a partir del promig de les següents activitats d’avaluació:

 • Examen final de la matèria (30%)
 • Exercicis pràctics duts a terme durant la classe (30%)
 • Pràctica final (Rider) (30%)
 • Assistència i participació (avaluació continuada) (10%)

Bibliografia

 • Acoustics and Psychoacoustics. David M Howard & James Angus. Focal Press
 • Master Handbook of Acoustics. F.Alton Everest. Focal Press
 • Sound Systems: Design and optimization. Bob McCarthy. Focal Press
 • Sound System Engineering. Don Davis & Eugene Patronis Jr. Focal Press
 • Sound Reinforcement Handbook. Gary Davis & Ralph Jones. HLP (Yamaha)
 • Live Sound Reinforcement. Scott Hunter Stark. MIX Pro Audio Series