Acústica i organologia II

Resum

 • Nom: Acústica i Organologia II
 • ECTS: 3
 • Hores lectives: 30 (15 sessions de 2h cadascuna)
 • Quatrimestre: 1r.
 • Professor: Paul Poletti
 • Requisits: Acústica i Organologia I.

Objectius

 • Adquirir coneixements bàsics sobre la veritable construcció d’instruments.
 • Entendre el procés de tria de materials, tant els tradicionals com els de les noves tecnologies.
  Explorar el procés de creació d’un instrument musical des de l’inici del procés de disseny fins a la seva realització.

Continguts

 • Classificació dels instruments: oscil·ladors, excitació, mecanisme, etc (sistema Hornbostel/Sachs)
 • Característiques dels materials utilitzats en la construcció d’instruments
 • Disseny i construcció d’instruments teclats amb corda (monocord, clave, piano)
 • Disseny i construcció de l’orgue
 • Disseny i construcció d’instruments de vent fusta
 • Disseny i construcció d’instruments de corda polsada/fregada (violí, guitarra, etc)
 • La lutieria electrònica
 • Visites a diferents tallers de construcció/restauració d’instruments

Metodologia

Les 30 hores de classe es distribueixen al llarg de 15 setmanes , majoritàriament en sessions de dues hores cadascuna. Algunes sessions es realitzen fora de l’escola en horaris a determinar.

Avaluació

 • 30% Pràctiques (6)
 • 35% Informes de les visites (7)
 • 35% Treball individual
 • Per poder fer mitja entre les pràctiques i els informes, cal tenir les dues parts aprovades per separat amb nota igual o superior a 5.
 • La no presentació a alguna de les visites representa haver de repetir l’assignatura.
 • La no presentació d’alguna de les pràctiques representa haver de repetir l’assignatura.
 • Qualsevol pràctica entregada amb retard, tindrà com a nota màxima un 5.

Bibliografia

 • THE ART OF ORGAN BUILDING; George A. Audsley; Dover.
 • PRACTICAL ACOUSTICS OF INSTRUMENTS OF THE VIOLIN FAMILY; Jan James; Stroebel.
 • THE PHYSICS OF MUSICAL INSTRUMENTS; Neville H. Fletcher & Thomas D. Rossign; Springer-Verlag.
 • http://www.phys.unsw.edu.au/music/; pàgina web del Music Acoustics Lab at the University of New South Wales
 • ACOUSTICAL ASPECTS OF WOODWIND INSTRUMENTS; C. J. Nederveen; Northern Illionis University Press.
 • L’ORGUE A CATALUNYA: HISTÒRIA I ACTUALITAT; J. M. Escalona; Generalitat de Catalunya.
 • MANUAL DEL LUTHIER: TRATADO PRÁCTICO SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE VIOLINES; Ramón Pinto Comas; Comas.