Projecte Escoles Tàndem

Projecte Escoles Tàndem

L’Esmuc participa en el projecte Escoles Tàndem de la Fundació Catalunya–La Pedrera com un dels centres de referència. Es va realitzar un primer Tàndem (2011-2014) amb l’escola Poblenou, situada al barri de Provençals de Barcelona. En l’actualitat estem desenvolupant un segon Tàndem (2017-2020) amb l’Escola Catalunya, de Sant Adrià del Besós. En ambdós projectes hi participa una bona part del professorat del Departament de pedagogia, així com alguns alumni i estudiants del pràcticum de pedagogia.

El programa Tàndem compta amb l’assessorament, seguiment i finançament de la Fundació Catalunya-La Pedrera i la col·laboració del Departament d’Ensenyament. Vincula l’ESMUC amb l’escola corresponent en un projecte d’innovació, de 3 anys de durada, que té com a objectiu la millora del centre.

La música, eix vertebrador

El programa es desenvolupa en tres eixos:

  • la presència de la música en el currículum com a contingut transversal
  • la incorporació de nous processos i estratègies didàctiques a l’aula
  • una influència positiva en la cultura de centre i la projecció en el seu entorn, així com el desenvolupament de treball en equip del propi claustre

El projecte s'implementa en diverses àrees de coneixement del currículum, on es vinculen els continguts i activitats d’aprenentatge propis de cada àrea (Medi, Llengües, Matemàtiques, Educació física, etc.) a determinats àmbits de coneixement musical. D’aquesta manera, la música no només s'aborda des de la percepció, la interpretació, o la creació, sinó com un art, una tecnologia, un llenguatge, una ciència, i un coneixement axiològic de fortes implicacions formatives i socialitzadores.

La idea d’aquest projecte parteix de les Magnet Schools, escoles públiques dels Estats Units especialitzades en una àrea (matemàtiques, art, música...), en les quals els estudiants practiquen i coneixen amb més profunditat l'àrea d'especialització, alhora que es milloren els resultats generals del centre.