Josep Lluís Zaragozà

Josep Lluís Zaragozà
Didàctica general de la música
Bases psicopedagògiques de la música -Màster Pedagogia

En l’actualitat és catedràtic de música a l’ensenyament secundari i professor titular del Departament de Pedagogia de l’ESMUC en l’assignatura Didàctica general de la Música.

Formació superior
 • Professor superior de música en l’especialitat de clarinet i premi d’honor de fi de grau mitjà i superior al Conservatori Superior Municipal de Barcelona.
 • Llicenciat en psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, itinerari de psicologia de l’educació.
Experiència professional
 • Formador de Màster de Secundària i d’altres àmbits de formació didàctica a la Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona i Madrid, Universitat Internacional de la Rioja i la Valencia International University.
 • Conferències i ponències al voltant de la didàctica de la música a diverses institucions i cursos: Associació d’ensenyants de música de Catalunya, Curs Internacional Manuel de Falla, Confederació de Associacions de Educació Musical de l’Estat Espanyol
 • Director pedagògic del projecte d’innovació educativa de les Escoles Tàdem (Esmuc-Escola Poblenou)
 • Formador de l’Equip de Música de l’ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Sotscoordinador de les proves d’accés a la universitat de l matèria Anàlisi Musical
 • Professor del Màster Pedagogía para Músicos organitzat per l’ESMUC i l’Instituto CANZION
 • Assessor i col·laborador amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en el desplegament del currículum de Música del Batxillerat de les Arts (Anàlisi Musical) i en l’àmbit de la música en l’educació secundària obligatòria                                         

Principals línies en la direcció de Projectes finals de carrera /màster i pràcticum            

 • Psicologia de la percepció musical
 • Didàctica de la música
 • Música a l’educació obligatòria
 • Pràctica reflexiva
 • Metodologia i estratègies didàctiques

Últimes publicacions

 • Llibre: Didàctica de la Música en la educación secundaria. Competencias docentes y aprendizaje. Graó. Barcelona, 2009
 • De les prestacions instrumentals de l’educació musical. Revista Perspectiva escolar. Publicacions Rosa Sensat. 2013
 • Les competències específiques de l’àrea de música. Actes de les VIII jornades de música. ICE-UB 2012  (http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/42655)
 • Els currículums de música a la nova llei d’educació. Revista Escola catalana. 2008