Pla d'estudis

Musiques

El pla d'estudis de musicologia a l'Esmuc ofereix una formació completa i transdisciplinar.

La seva organització, planificació i continguts en constant actualització metodològica, epistèmica i tecnològica, integren continguts teòrics i pràctics de la música en una mateixa titulació, col·locant a l'Esmuc a l'avantguarda en la formació musicològica a Espanya i Europa.

Les dues mencions, etnomusicologia i musicologia històrica, estimulen àrees de treball poc comunes en altres centres d'estudis del sud d'Europa. Ambdues es treballen en paral·lel,  per la qual cosa són complementàries. Amb això faciliten l'estudi de la música com un fet cultural total.

El perfil de l'egressat és ampli i altament competitiu per integrar-se al mercat de treball o continuar la seva formació en institucions de primer nivell a tot el món.

Especialitat Musicologia: