Música tradicional catalana

La música tradicional  d'arrel catalana ha format part dels ensenyaments a l'ESMUC des de els seus inicis com a escola. Uns estudis que no es contemplaven anteriorment en l'àmbit de l'ensenyament superior de música. D'aquesta manera, l'escola va fer un pas molt rellevant en la incorporació de les especialitats instrumentals tals com la gralla/dolçaina i l'acordió diatònic.

Actualment aquests estudis compten ja amb una trajectòria important i estan fortament consolidats. El seu pla d’estudis, que s’ha hagut d’anar creant al llarg d’aquesta última dècada, permet assolir una formació completa en els diferents instruments que els permet afrontar el repte professional amb més garanties d’èxit.

presentacio tradicional

Les activitats del departament es veuen plasmades en un Gran Conjunt anual de Música Tradicional, a mes d’ altres concerts i activitats relacionades amb el món d'aquesta música. Es fomenta també la transversalitat amb altres músiques existents en els diferents departaments de l'escola, permeten així les propostes obertes a la fusió musical.

Les sortides professionals dels estudiants graduats passen pel món de la interpretació, per la dedicació a la docència i per la recerca en el camp interpretatiu i musicològic.